برچسب: آیت الله خامنه ای

تأملی بر سیاست فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای

برخوردهای دستگاه‌های دولتی و رسمی با «پیشاهنگ» هایی چون سیدمرتضی آوینی، موجب شد در اوایل دهه‌ی هفتاد رهبر انقلاب شخصا وارد عمل شده و برای احیای مجموعه روایت فتح، دستور دهند.