بدون استکبارستیزی چیزی به نام انقلاب اسلامی نمی‌ماند/ به خاطر مستندم تهدید به قتل شدم

کارگردان مستند «۴۴۴ روز» گفت: استکبارستیزی، مولفه ابتدایی انقلاب اسلامی است و اگر آن را از انقلاب جدا کنید، چیزی به نام انقلاب اسلامی نمی‌ماند.