استکبارستیزی در «پنجره» افق

مجله فرهنگی ادبی «پنجره» در سی و یکمین قسمت به سراغ موضوع «مفهوم استکبارستیزی در هنر» از این شبکه پخش می شود.