مرگ بر تجاوز، مرگ بر جنایت، مرگ بر آمریکا/ پوسترهای جدید برای ۱۳ آبان

خانه طراحان انقلاب اسلامی به مناسب فرا رسیدن ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی مجموعه پوسترهای جدیدی منتشر کرد.