برچسب: بیداری اسلامی

نسرین بلوط

قلم همیشه سلاح بوده و همچنان هست/ من با کسی هستم که سلاح خود را به سوی صهیونیست نشانه گرفته

قلم همیشه سلاح بوده و همچنان در همه مکان‌ها و زمان‌ها هست.مقاومت با قلم تأثیر بیشتری دارد برای همین اگر قلم از قلب و احساس واقعی خارج نشود پیام آن با قدرت به هدف می‌رسد.بسیاری از انقلاب‌ها بوده است که تنها با قلم شکل گرفته است.