شجاعی طباطبایی: در کتاب «تاریخ هنر»، هنرمندان انقلاب را نادیده گرفتند

کتاب تاریخ هنر که متأسفانه الان منبع و مرجع تمام کلاس‌های دانشگاه است و با حمایت مستقیم دولت آقای خاتمی چاپ و منتشر شد، در این کتاب یا اسم هنرمندان مطرح انقلاب نیست یا اگر هست، در حد یکی دو خط است.