برچسب: حسام آبنوس

شب شاعر

«شب شاعر» انقلاب اسلامی و مظلومیت آن

«شب شاعر» برنامه‌ای بود که در تاریکی فضای هنر انقلاب بویژه در زمانی که شعر و ادبیات مهجورترین گونه هنر انقلابی بود چراغ شعر انقلاب را روشن نگه داشته بود و چشم‌های بسیاری را به خود جلب کرد. این مراسم در حالی برگزار شد که همه بر تاکید «امین شعر انقلاب» بر اینگونه هنری آگاه بودند اما کمترین بودجه و هزینه‌ای به این زبان هنری اختصاص می‌دادند.

زخم داوود

«زخم داوود» داستان فلسطین است

فاطمه هاشم‌نژاد مترجم رمان «زخم داوود» گفت: امل در این رمان الگوی دختر مسلمان و مبارز فلسطینی نیست. زیرا نه مبارز است و خیلی هم به آن شکل مسلمان نیست. آدم‌های این کتاب بیشتر فلسطینی هستند و اسلام را به همان روش سنتی پذیرفته‌اند.