برچسب: حسان

حبیب الله چایچیان

شعر «آمدم ای شاه پناهم بده» زبان حال مادرم است

حبیب‌الله‌ چایچیان (حسان) درباره ماجرای سرودن شعر «آمدم ای شاه پناهم بده» می‌گوید: بازوی مادر را گرفته بودم و همین‌طور به سمت ضریح حرکت می‌کردیم؛ در همین حال دیدم که حال شعر برایم فراهم شد، دیدم زبان حال مادرم است نه زبان حال من!

حبیب چایچیان (حسان)

شعر آئینی باید بازتاب دهنده اهداف و رفتار ائمه باشد

حبیب‌الله چایچیان،‌ شاعر پیشکسوت آیینی با اشاره به اینکه ادب شاعران در شعر باید نمود داشته باشد، گفت: هدف شعر آیینی توصیف صرف نیست،‌ قرار نیست ما شکل و شمایل ائمه اطهار(ع) را در شعر آیینی توصیف کنیم،‌ بلکه باید شناختی از عملکرد،‌ رفتار و اهداف ائمه(ع) را بازتاب دهیم.

استاد حسان 2

ماجرای سرودن شعر «آمدم ای شاه پناهم بده»

قرار است هفتمین شب شاعر به یکی از پیشکسوت‌های شعر آیینی استاد حبیب‌ چایچیان (حسان) اختصاص یابد. به همین جهت به سراغ ایشان رفتیم تا با وی در مورد خودش و شعرش مصاحبه کنیم.

حبیب الله چایچیان

استاد حسان، خورشیدی پرفروغ در سپهر شعر آیینی

استاد حسان شاعر دائم‌الذکری است که هرگز بی وضو لب به نعت و منقبت حضرت سبحان و خاندان رسالت علیهم‌السلام باز نمی‌کند چرا که او خوب می‌داند راز و رمز راهیابی به خلوت انس حضرت دوست «مَحرم» شدن است.

حبیب چایچیان (حسان)

خاطره رضا اسماعیلی از استاد حسان

این خاطره را استاد حسان شاعر در شب شعرهایی که توفیق حشر و نشر با ایشان را داشته ام، بارها و بارها برای من تعریف کرده و هر بار هم خودش کلی خندیده است.