برچسب: داستانک

شوق زندگی

گره بازشده ، همه کنجکاو شدند بداند این دوست قدیمی کیست که آنقدر نزد پدربزرگ عزیز است پس از مدت ها ازخانه زده است بیرون.

سیب گلاب، داستانی از نفیسه رضایی

داستانی می‎خوانید از خانم «نفیسه رضایی» از نویسندگانِ جوانِ شاهد. گفتنی‎ست این داستان به تازگی در دوازدهمین جشنوارۀ ادبی سوختگان وصل برگزیده شد.