چشم طمع به ردای بابامیر/ داستانکی از رحیم مخدومی

رحیم مخدومی، نویسنده کتاب‎های معروف «جنگ پابرهنه» و «من مدیر جلسه‎ام» داستانکی جدید منتشر کرد.