رسم قمار‎باز؛ داستانکی از محمدحسن ابوحمزه

محمدحسن ابوحمزه، نویسنده انقلاب و دفاع مقدس، داستانی با عنوان «رسم قمار باز» نوشته است، که به واقعیتی تلخ در گروه‎های تکفیری اشاره دارد.