برچسب: دانلود

جزوه شاهنگیان

آقای خامنه ای، گلویم را بوسیدند

بخشی از جزوه: سرودی ساخته بودم که می‌گفت: «خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار». یک روز در نماز جمعه داشتیم آن را می‌خواندیم. آقای خامنه‌ای آن موقع امام جمعه بودند. تشریف آورده بودند بالا تا بچه‌ها سرودشان تمام شود…

واژه های خاموش سامی یوسف

فریادی با «واژه‌های خاموش»

«واژه های خاموش» یک دعوت و یادآور این است که برادران و خواهران ما در سوریه، با بیش از ۱/۸ میلیون آواره که در سراسر جهان پراکنده شده‌اند، فراموش نشده‌اند و اینکه ما واژه‌های خاموش و دعاهای آنها را تکرار می‌کنیم.

موسیقی را نجات دهید

موسیقی را نجات دهید

بخشی از جزوه «موسیقی را نجات بدهید»: موسیقی متعالی، موسیقی‌ای است که برای هدف متعالی باشد. اگر چنین باشد، آن وقت می‌شود موسیقی را پاک و مقدس نامید. آن وقت می‌شود ما هم مثل غربی‌ها کنسرتی داشته باشیم.