مجموعه پوسترهای «قدس را هدف داریم»

نهضت مردمی پوستر انقلاب در آستانه روز قدس مجموعه پوستر «قدس را هدف داریم» را منتشر کرد.