شعیبی «سیانور» عاشقانه می‌سازد

بهروز شعیبی پیش تولید «سیانور» به تهیه کنندگی سید محمود رضوی را به زودی آغاز می کند.