برچسب: سلمان هراتی

رضا اسماعیلی

در کرانه پرمهر آفتاب

تأثیر پذیری شاعران از شخصیت امام در خلق آثار ادبی، باعث به وجود آمدن گونه های جدیدی در ادبیات معاصر شد که شعر انقلاب (فجریه) و امامیه از جمله عمده ترین این گونه‌های ادبی است.«امامیه» به شعری گفته می شود که موضوع ومضمون اصلی آن «امام» است. در امامیه ها، شخصیت حضرت امام از زوایا و ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد.

سلمان شعر انقلاب، دردمندِ معترض

مهم‌ترین آثار اجتماعی سلمان هراتی، مربوط به موضوع احتکار و بی‌توجهی قشر سرمایه‌دار به اقشار محروم و مستضعف یا بی‌توجهی به ارزش‌های جنگ و دفاع مقدس است. البته آثار سلمان نشان می‌دهد که او در همین ابعاد خلاصه نمی‌شود و دارای تفکرات عرفانی است و سلوک رفتاری او برای دوستانش بزرگ‌ترین و موجدترین دلیل بود تا او را یک شاعر عمیق، صاحب فکر و اصیل بدانند.

سلمان هراتی؛ شاعری که مخاطب هیچ‌گاه با او غریبه نیست

هنوز هم که هنوز است، سال‌ها پس از آن واقعه، سخن گفتن از سلمان و شعر سلمان برای ما سخت است. نه از آن‌رو که چیزی از او و شعرش نمی‌دانیم یا نمی‌توانیم گفت، بل از آن‌رو که گفتنی فراوان است و هم از آنجا که خود گفتنی فراوان داشت.

سلمان هراتی

قزوه: «سلمان هراتی» از آغازگران شعر اعتراض در ایران بود

سلمان هراتی از آغازگران شعر اعتراض در ایران بود، اعتراض به کسانی که می‌خواستند انقلاب را منحرف کنند و به نفع شخصی خودشان آن را تمام کنند اما او در سه محور انقلاب، امام و شهیدان حرکت کرد و از بیش از هر شاعری به دفاع از آنها پرداخت چرا که دغدغه او انقلاب بود.

سلمان هراتی

زنگ انشاء

ساعت انشاء بود/ و چنین گفت معلم با ما: بچه ها گوش کنید