برچسب: سپیده کاشانی

سپیده کاشانی

«سپيده»ي شعر انقلاب

وي در دوران همکاري خود با شوراي شعر و سرود صدا و سيما ، توفيق سرودن 40 قطعه شعر با موضوع انقلاب و دفاع مقدس را پيدا کرد که همه اين شعرها به صورت سرود اجرا شده اند و در آرشيو صدا و سيما قابل دسترسي مي باشند. يکي ازمعروف ترين اين سرودها ، سرود «من ايراني ام ، آرمانم شهادت» است که از شعر آن در طليعه اين گفتار استفاده شده است.

سپیده کاشانی

پیمان

مرا عهد تو با جان بسته دارد رشته الفت / تو نيز اي دوست لختي بر سر پيمان من بنشين