برچسب: شاعر آمده ام ای شاه پناهم بده

حبیب الله چایچیان

شعر «آمدم ای شاه پناهم بده» زبان حال مادرم است

حبیب‌الله‌ چایچیان (حسان) درباره ماجرای سرودن شعر «آمدم ای شاه پناهم بده» می‌گوید: بازوی مادر را گرفته بودم و همین‌طور به سمت ضریح حرکت می‌کردیم؛ در همین حال دیدم که حال شعر برایم فراهم شد، دیدم زبان حال مادرم است نه زبان حال من!