برچسب: شعر عاشورایی

اشک

اشک

دو بیتی عاشورایی از میلاد عرفان پور

تکتم حسینی

داغ های جاودانه

گریه می کنم که آب مهر مادر شماست / گریه می کنم که گریه نام دیگر شماست

رضا اسماعیلی

حقیقت سرخ

یک غزل عاشورایی و دو رباعی مهدوی از استاد اسماعیلی