برچسب: شعر

پابلو نرودا

روایت شاعر انقلابی شیلی از کودتای آمریکا در این کشور/ نگاهی به اشعار ضد امریکایی پابلو نرودا

«پابلو نرودا» شاعر انقلابی شیلیایی و همرزم «سالوادر آلنده» از جمله شاعرانی است که در مجموعه اشعار خود تصویری از رئیس جمهور وقت امریکا و شیوه های سرنگونی یک دولت مردمی توسط عوامل او ارائه می دهد.