برچسب: عاشورا

موسیقی، محرم و مبارزه

چه رابطه‌ای است میان موسیقی و محرم؟ چه است میان امام حسین(ع) و ساز و صدا؟ آیا می‌توان کنار صدای ساز به خون حضرت امام حسین(ع) اندیشید؟