آغوش خدا / ترانه ی علیرضا خورشیدی برای درگذشتگان فاجعه منا

موسسه فرهنگی هنری کساء آهنگ «آغوش خدا» را با صدای علیرضا خورشیدی برای همدری با خاتواده‎های درگذشتگان فاجعه منا منتشر کرد.