فراخوان پوستر «خط سرخ»/ ادای دین هنرمندان گرافیست به شهدای جبهه مقاومت اسلامی

نهضت مردمی پوستر انقلاب اسلامی، کانون هنر شیعی و مجمع طراحان گرافیک انقلاب‌اسلامی (آیه) فراخوان برگزار پوستر «خط سرخ» منتشر کرد.