برچسب: فیلم حضرت موسی

جمال شورجه

شورجه: جموعه حضرت موسی (ع) ساخته می‌شود

کارگردان سینما با اشاره به ساخت مجموعه حضرت موسی (ع) گفت: به قطع یقین شخص انتخابی برای نقش حضرت موسی (ع) از ستاره‌ها و اشخاص مطرح نبوده و یک فرد ناشناس را برای این نقش انتخاب خواهیم کرد.