برچسب: قاسم صرافان

قاسم صرافان

لاف توی غربت

«قاسم صرافان» که از شاعران خوش ذوق و جوان کشورمان است، شعری طنز از درمورد لافهای اخیر آمریکا و تهدید ایران سروده است.

حامد زمانی

دانلود آهنگ محمد (ص) حامد زمانی +فایل تصویری اجرا در شبکه دو سیما

به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم، محمد مصطفی (ص) حامد زمانی جدیدترین آهنگ خود به نام محمد (ص) را رونمایی کرد. آهنگ سازی این اثر را خود زمانی به عهده داشته و شعر فارسی آن را قاسم صرافان و حسن رستمی، شعر عربی را مرتضی حیدری ال کثیر و شعر انگلیسی اثر را محسن راجردی سروده است. تنظیم این اثر را نیز نیما انجام داده است

قاسم صرافان

دور هشتم

هفت دوری نیست حج ما فقیران، این طواف
/ دور هشتم دارد و چرخی به دور او زدن