برچسب: قیصر امین پور

سلام ماه خرداد/ عبدالملکیان، داوودی،عسکری

جشن تولد خردادی های ادبیات انقلاب/ از گفته‌ی بهبهانی درباره‌ی قیصر تا ماجرای چطور شاعر شدم

عبدالملکیان در این جلسه گفت: تعدادی از روشن‌فکران به دیدار سیمین بهبهانی رفته بودند. خانم بهبهانی سراغ قیصر را از این شاعران گرفته بودند و آن‌ها گفته بودند که قیصر شاعر حکومتی و حزب‌اللهی است. خانم بهبهانی هم در جواب اشاره کرده بود که چه بهتر که او شاعری است که به چیزی اعتقاد دارد؛ مشکل ما کسانی هستند که به چیزی اعتقاد ندارند.

قیصر امین پور

شعرى براى جنگ

مى خواستم / شعرى براى جنگ بگویم / شعرى براى شهر خودم -دزفول-

قیصر امین پور

لحظه های کاغذی

خسته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری / شوق پرواز مجازی ، بالهای استعاری

حدادیان

امینی و حدادیان از شعر انقلاب گفتند

سعید حدادیان گفت: ما باید به عنوان شاعران انقلاب از شاعران با شهامت پیشین الگو و درس بگیریم و تنها به دنبال نان شاعری نباشیم. به قول حضرت امام (ره) ببینید شما برای انقلاب چه کردید نه این که انقلاب برای شما چه کرد.

محمدرضا سنگری

تصور هيچ انقلابي بدون ادبيات ممکن نيست

ببينيد با وقوع انقلاب اسلامي ، ادبيات انقلاب اسلامي هم شکل گرفت . چون تصور هيچ انقلابي بدون ادبيات ممکن نيست . حداقل اين است که هر انقلابي براي طرح انديشه هاي خودش ، نيازمند جملاتي کوتاه و کوبنده است به نام شعار و شعار عصاره انديشه است که آرمان ها،خواسته ها و تفکرکساني است که انقلاب را به وجود آورده اند. اين شعار ها ادبيات است و هيچ انقلابي نمي تواند بدون ادبيات باشد.وبعد شعر و داستان خلق مي شود و همين طور ادامه پيدا مي کند.