برچسب: محرم

محسن نفر

پیوند موسیقی، محرم و تعزیه

امام حسین(ع) وارث آدم است و تا قیام قیامت ستاره هستی است. مظهر حق هستی است. سالار هستی است. اشرف شاهدان تاریخ است و تعزیه او هم چنین است و هر آنچه که از لوازم تعزیه و بزرگداشت هستی او به شمار می‌رود، بقا و دوامی همیشگی دارد.

جای خالی خوانندگان رسمی در تولید آثار مذهبی

اگر تعداد بیست قطعه با کیفیت و ساختار اصولی و حرفه‌ای برای ایام محرم تولید‌ شود ، قطعا تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت تا اینکه انبوهی از آثار ضعیف موسیقایی روانه فضای مجازی شود.

موسیقی، محرم و مبارزه

چه رابطه‌ای است میان موسیقی و محرم؟ چه است میان امام حسین(ع) و ساز و صدا؟ آیا می‌توان کنار صدای ساز به خون حضرت امام حسین(ع) اندیشید؟