برچسب: محمدرضا تاجدین

گفتگو با مدیران سفیر فیلم

مجموعه ای با مستند‎های جنجالی!

حمیدرضا جعفریان معاون تولید و محمدرضا تاجدین معاون عرضه سفیرفیلم، پیرامون تاریخچه، آثار و فعالیت های این مرکز مستندسازی با روزنامه جوان گفت و گو کردند.

مصطفی رضوانی

این حرف، جزء سیاست های رسانه ای نظام نیست

ما وقتی طرح را آماده کردیم آن‌را نزد یکی از دوستان در یکی از نهادهای مهم بردیم. طرح ما 10 جمله‌ی کلیدی داشت. در یکی از آن‌ها نوشته بودیم که ما می خواهیم در این مستند تحریم را به رسمیت بشناسیم و بگوییم که تحریم هست. آن دوست با طرح ما مخالفت کرد و گفت که این حرف جزء سیاست‌های رسانه‌ای نظام نیست و باید به مردم امید داد.