برچسب: محمدعلی شعبانی

محمدعلی شعبانی

«ملی بدون کارت» تلخ هست ولی سیاه نیست

محمدعلی شعبانی مستندساز جوان و فرزند مرتضی شعبانی معتقد است مستند «ملی بدون کارت» آئینه جامعه است. وی می‌گوید در این مستند پلان‌های تلخ دیده می‌شود ولی فضای فیلم سیاه نیست.