برچسب: مدیریت فرهنگی

یک خانواده محترم

حکایت یک خیانت شرم‌آور!

فیلم «یک خانواده محترم» را می توان در یک کلمه به صورت فشرده و خلاصه و عصاره ای از محتوا و مقصودش، اینطور عنوان کرد که اثری «خائنانه» است به تمام معنی! اما این خیانت چیست و چرا و چگونه رخ داده؟

محمد حسین جعفریان

پول ندهید، امتیاز ندهید،فقط حرف ما را بشنوید

به ما پول ندهید، امتیاز ندهید، سفارش کارندهید، فقط ماهی یک بار جلسه بگذارید و حرف ما را بشنوید ما یقین داریم که حرفمان آنقدر صادقانه و حرفه‌ای و حساب است که شما را مجاب خواهد کرد، شما فقط شنوا باشید و ده تا مشاور از همین بچه‌ها انتخاب کنید و ببنید چه طور مدیریت شما را متحول خواهند کرد.

«یک خانواده محترم» کجای «تدبیر و امید» است؟

واقعا تهیه کننده فیلمی که در یک سال گذشته بیشترین صدمه را از ناحیه سینمای ایران برای آبروی بین المللی این کشور و نظام اسلامی آن به همراه داشته است چطور می‌تواند در زمره گزینه‌های مدیران سازمان سینمایی وزارتی قرار بگیرد که عنوان فرهنگ و ارشاد «اسلامی» را بر خود دارد؟