برچسب: مرتضی شعبانی

مرتضی شعبانی

هر جای دنیا می شود مستند ضد آمریکایی ساخت

مسئول مرکز مستند حقیقت با تاکید بر اینکه بدون سفر به آمریکا هم می‌توان مستند ضد آمریکایی ساخت گفت: آمریکا بحدی در دنیا جنایت کرده است که پرداختن به هرکدام از آنها کار ضد آمریکایی است.