انحصار ورثه؛ روایتی تازه از شهید مرتضی آوینی +عکس

آیا آوینی همراه نوشته های پیش از انقلابش دانشش را هم سوزاند؟؛یافته ها و تجربیاتش را چطور؟