برچسب: مسعود ده نمکی

رسوایی

«رسوایی» ده نمکی به شبکه خانگی آمد

آخرین فیلم مسعود ده نمکی به همراه جلسه نقد و برسی این فیلم در مشهد و موسیقی تیتراژ سه گانه «اخراجی ها»، «دارا و ندار» و «رسوایی» وارد شبکه نمایش خانگی می شود.