برچسب: مصطفی رضوانی

مصطفی رضوانی

این حرف، جزء سیاست های رسانه ای نظام نیست

ما وقتی طرح را آماده کردیم آن‌را نزد یکی از دوستان در یکی از نهادهای مهم بردیم. طرح ما 10 جمله‌ی کلیدی داشت. در یکی از آن‌ها نوشته بودیم که ما می خواهیم در این مستند تحریم را به رسمیت بشناسیم و بگوییم که تحریم هست. آن دوست با طرح ما مخالفت کرد و گفت که این حرف جزء سیاست‌های رسانه‌ای نظام نیست و باید به مردم امید داد.

نبرد خاموش

روایتی بی‌پروا٬ مثلِ مردم

نقطه اوج این جذابیت در «نبرد خاموش» جایی است که چند نفر از مردم در پاسخ به سوال راوی در بحث با یکدیگر بر می‌آیند و بی‌پروا حرف دیگری را نقد، رد یا تکمیل می‌کنند و این بی‌پروایی به کل مستند هم سرایت کرده است. انگار اصلا دوربین و مصاحبه کننده‌ای وجود ندارد.

نبرد خاموش

ما با تحریم‌ها بزرگ شده‌ایم

روایت موازی فیلم بخصوص در بخش‌های ابتدایی آن برای نمایش طولِ امتدادِ تحریم‌ها در تاریخ این انقلاب، آگاهی خوبی را در ذهن مخاطب پدید می‌آورد تا تصاویر ذهنی (ناخودآگاهی) او را نسبت به این جمله که «تحریم‌ها ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای است» به این تصویر که «ما با تحریم‌ها بزرگ شده‌ایم» تغییر دهد. فهم این اتفاق با زبان بصری به شکل مناسبی در فیلم محقق شده است.