مصطفی زمانی: مردم یوسف پیامبر (ع) را دوست داشتند

حضورم در سریال «یوسف پیامبر» همانقدر که به شناخته شدنم بین مردم و اهالی هنر کمک دوچندانی کرد،‌ سختی‌های بسیاری را نیز در انتخاب‌های بعدی برایم رقم زد و منِ بازیگر را مورد قضاوت از منظر دیگران قرار ‌داد.