ترجمه و توزیع ۲۰ هزار عنوان کتاب دفاع مقدس در سوریه؛ مهر تایید رهبری بر معجزه فرهنگی سردار همدانی

گلعلی بابایی گفت: سردار همدانی اقدامات فرهنگی بسیاری را انجام دادند که از جمله آنها ماجرای ترجمه و توزیع کتاب‌های دفاع مقدس در کشورهایی مانند سوریه و عراق بوده است.