برچسب: نهضت مردمی پوستر انقلاب

پلاکارد نویسی،ضد آمریکایی،راهپیمایی،13 آبان،هنر مردمی،نهضت مردمی پوستر انقلاب،هنر انقلاب

۱۳ آبان، هرکسی با پلاکارد خودش

نهضت مردمی پوستر انقلاب فراخوان پلاکاردنویسی مردمی راهپیمایی ۱۳ آبان را با شعار «هنر راهپیمایی، یک شوق انقلابی» منتشر کرد.