ملازمه هنر زدایی از دین و دین زدایی از هنر

با كمرنگ شدن شاخص های اصلی در تفكر دینی‌ِ انقلاب اسلامی و جدی شدن مرزهای بین دین سنتی (و البته بدعتی!) قبل از انقلاب با سیاست، جامعه، آرمانخواهی، اعتراض و… كم‌كم نتایج نورانی انقلاب در عرصه هنر نیز كم‌سو و كم‌سوتر گردید و با تلاش مشترك هنرمندان بی‌دین و متدینان بی‌هنر اولاً گسترش آن وجه مشترك متوقف و سپس دین‌زدایی از هنر و هنرزدایی از دین آغاز شد.