برچسب: پرونده‌های کی اس

جشنواره مردمی فیلم عمار

جشنواره مردمی فیلم عمار حصارها را شکست/ آخرین خبرهای جشنواره از زبان طالب زاده، جلیلی و بامروت

جلیلی گفت: در زمانی که غرب رودربایستی را کنار گذاشته و کاملا سیاسی و ایدئولوژیک عمل می‌کند، ادبیات ضداعتقادی و ضدسیاسی در سینمای ایران بیش از حد مضحک است؛ وقتی کسانی که هنر برای هنر و سینما برای سینما را می‌گویند، اسکار برای آرگو می‌شود و عمار تلاش می‌کند که سینمای ایران از این استانداردها دور شده به این استانداردها برگردد.