برچسب: کلیپ

خدا حافظ آقای ما می توانیم

دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به مناسبت هفتمین روز درگذشت این هنرمند متعهد و برای پاسداشت وی، مستندی کوتاه را تهیه و منتشر کرد.