پاسداشت علی داودی در عصرانه ادبی فارس

شصت و دومین عصرانه ادبی فارس با محوریت رونمایی از کتاب «گاهی حواست نیست» سروده علی داوودی با حضور شاعران و منتقدان، در این خبرگزاری برگزار شد.