شعر

علی رضا قزوه

خون طفلان یمن

لب اگر باز کنم سرّ مگو می‌ریزد / می روم گریه کنم چشم فرو می‌ریزد

محمدمهدی سیار

تماشا

باز در من چشم وا كن تا تماشايت كنم / دردِ ديدن را دوا كن تا تماشايت كنم

سیمین دخت وحیدی

بی صدا

قسم به آن کبوتری که بی صدا شهید می شود / به آن سری که در نماز عشق ناپدید می شود

قیصر امین پور

لحظه های کاغذی

خسته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری / شوق پرواز مجازی ، بالهای استعاری

محمد مهدی سیار

استرجاع

ما عاقبت “انا الیه راجعون” بر لب / از کوچه بن بست دنیا باز میگردیم