شهیدانِ والامَقام! اَلسَّـلام؛ مثنوی از سیاوش امیری

اثر حمید شریفی آل هاشم

سیاوش امیری» شاعر آئینی کشورمان به مناسبت ۲۲ اسفند؛ سالروز تشکیل بنیاد شهید به دستور امام خمینی(ره) که به نام روز شهید مزین شده است مثنوی «شهیدانِ والامَقام! اَلسَّـلام»را منتشر کرد:

به عُشّاقِ قرآنِ اَحـمَد(ص)سلام

به یارانِ دینِ مُـحَمـَّد(ص)سلام

بر آن دسته گـُلهای عاشق درود

بر آن نسلِ همچون شقایق درود

بر آن لالـه هایی کـه پَرپَر شدند

و سرو و صِـنوبَر که بی سر شدند

بر آن بال و پَرشان شده شعله وَر

و آن بـیـقـراران بـه گـاهِ خـطر

بر آنان بُـلـندآسِمـان جایـگـاه

و آن جـانـفـدایـانِ ایـزدپـنـاه

شهـیــدانِ والامَـقـام! اَلـسَّـلام

و مـردانِ نـیکـومَـرام! اَلـسَّـلام

و ای جـان نثاران سـلام و درود

و دشمن شکـاران سـلام و درود

به خون خُفتِگان نامتان جـاوِدان

و بر روح تان رحمـتی بی کـران

خـدا یـارتـان بود و یـاور خـدا

و بر مـا شما حُـجَّـت و رَهـنَما

به خون حسین(ع) و علمدار(ع)او

بـه سقّـای(ع)طـفـلانِ تبـدار او

به اکبر(ع)به اصغر(ع) به یارانِ او

به یارانِ خـوش عَهد و پیمـانِ او

قَـسَم بی نـواییم و بس روسیـاه

و درمـانده و بی کـَس و بی پنـاه

شفیعـانِ مـا روزِ «مَـحشَر» شوید

و غـمخـوارِ مـا نـزدِ «داور» شوید

ز مـا ایـن بُـوَد الـتـمـاسِ دُعـا

شَفـاعت شَفـاعت به نـزدِ خُـدا

منبع: دفاع پرس

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 4 = 2